LIÊN HỆ TÀI TRỢ​

Mọi thông tin chi tiết xin Quý Đơn vị vui lòng liên hệ qua Email: trungtam@hotrosinhvien.vn

Đ/c Lê Nguyễn Nam - Phó Giám Đốc

(Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM)

Đ/c Phạm Trường Sinh - Trưởng Phòng TC-HC

(Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM)